Polska Anglia

  ESA: Sprawdź jakość powietrza w Gminie Tarnowo Podgórne

  ESA: Sprawdź jakość powietrza w Gminie Tarnowo Podgórne

  Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Mierniki jakości powietrza znajdują się również w Gminie Tarnowo Podgórne.

  Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Szkoły - jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze - są właściwym miejscem, w którym wiedzę należy upowszechniać i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów, mających wpływ na jakość życia.

  Szkoły, biorące udział w projekcie „ESA”, zostały wyposażone w mierniki, oznaczające jakość powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie wykorzystując dane archiwalne mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji, z czynnikami atmosferycznymi.

  W ramach projektu ESA w szkołach instalowane są mierniki jakości powietrza. W zależności od wybranej konfiguracji oznaczana jest jakości powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz budynku szkoły. Mierzone są w trybie ciągłym następujące parametry:

  • stężenie pyłu PM2.5 wewnątrz szkoły
  • stężenie pyłu PM10 wewnątrz szkoły
  • stężenie pyłu PM2.5 na zewnątrz szkoły
  • stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły
  • temperatura powietrza na zewnątrz szkoły
  • ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły
  • wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły

  Zmierzone wielkości uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Dane wysyłane są za pośrednictwem sieci OSE lub Internet. Serwer dokonuje walidacji i agregacji zebranych danych, obliczane są odpowiednie dane wynikowe i prezentowane na stronie www. Podstawową prezentowaną daną jest średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru zmieniająca się co 5 minut. Dane prezentowane są na portalu projektu oraz na ekranach informacyjnych w wybranych szkołach. Na ekranach prezentowane są również treści edukacyjne.
  Dodatkowo na budynkach szkół instalowane są wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM2.5 na zewnątrz szkoły.

  JAKOŚĆ POWIETRZA:
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym [KLIKNIJ TUTAJ]

  JAKOŚĆ POWIETRZA:
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym [KLIKNIJ TUTAJ]

  JAKOŚĆ POWIETRZA:
  Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie [KLIKNIJ TUTAJ]

  JAKOŚĆ POWIETRZA:
  Szkoła Podstawowa w Lusowie [KLIKNIJ TUTAJ]

  JAKOŚĆ POWIETRZA:
  Szkoła Podstawowa w Lusówku [KLIKNIJ TUTAJ]

  JAKOŚĆ POWIETRZA:
  Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym [KLIKNIJ TUTAJ]

  JAKOŚĆ POWIETRZA:
  Szkoła Podstawowa w Baranowie [KLIKNIJ TUTAJ]

   

  JZ