Polska Anglia

  Drogi: budowy, przebudowy, remonty...

  Drogi: budowy, przebudowy, remonty...

  Na terenie naszej Gminy trwa realizacja zadań związanych z budową, przebudową, remontem dróg. Poniżej przedstawiamy stopień zaawansowania realizacji poszczególnych prac.

  Ogłoszone zostały przetargi na następujące zadania:

    

  • przebudowa ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym odcinek od ul. Kruczej do ul. Pocztowej – etap II (otwarcie ofert - 17 kwietnia),

  • wykonanie chodnika na ul. Poznańskiej w Swadzimiu (otwarcie ofert – 20 kwietnia)

  •  

  Rozstrzygnięto przetargi dla zadań:

    

  • remont ul. 23 Października (odcinek od ul. Rokietnickiej do ul. Szkolnej) w Tarnowie Podgórnym na kwotę 320 tys. – wykonawca P.W. TOR-BRUK Sp. z o.o. (wykonanie nakładki asfaltowej, remont wjazdów-strona południowa),

  • remont placu przy świetlicy oraz drogi dojazdowej w Swadzimiu na kwotę 336 tys. – wykonawca P.W. TOR-BRUK Sp. z o.o. (wykonanie nowej nawierzchni na wjeździe w kierunku świetlicy wiejskiej od ul. Poznańskiej oraz utwardzenie placu na terenie świetlicy),

  • remont ul. Poznańskiej w Jankowicach – chodnik kwota 181 tys. – wykonawca P.W. TOR-BRUK Sp. z o.o. (wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową brukową wraz z remontem wjazdów),

  • budowa ul. Wysogotowskiej (odcinek od ul. Wiosny Ludów do ul. Kościelnej) w Przeźmierowie kwota 812 tys – wykonawca COLAS Polska Sp. z o.o. (wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodników oraz elementów zieleni),

  • budowa ulic w Sadach 1 915 tys. – wykonawca P.W. TOR-BRUK Sp. z o.o. (wykonanie jezdni z kostki betonowej brukowej, wjazdów i elementów chodników).

  •  

  Trwają prace na  następujących ulicach:

    

  • ul. Słoneczna w Baranowie (docelowo zostaną wykonane chodniki, jezdnia oraz wjazdy na posesje; przewiduje się, że zadanie to zostanie zrealizowane do końca kwietnia; wykonawcą jest firma Larek z Obornik, koszty prac (772 tys. zł) zostaną w całości pokryte z budżetu Gminy),

  • trwa zabezpieczanie betonu drogowego nakładką asfaltową w Przeźmierowie, na ul. Akacjowej, Dolina, Niecałej, Wrzosowej, Polnej, Dębowej. W tym celu wykorzystywany jest tłuczeń kamienia naturalnego. Wykonawcą  jest firma Pol – Dróg. Wartość tego zadania kształtuje się na poziomie 1 mln zł (pokryte z budżetu Gminy). 

  • Powstaje rondo w Tarnowie Podgórnym, na ul. Poznańskiej, przy zjeździe z wiaduktu (zorganizowano w związku z realizacją tego zadania zorganizowano objazd – szczegóły: tutaj)

  •  

  Po okresie zimowym podjęto decyzję zastabilizowania niektórych odcinków dróg gruntowych tłuczniem w celu umożliwienia swobodnego przejazdu samochodem i dojścia pieszych do posesji. Prace prowadzono na ul. Zielnej w Lusowie, Leszczynowej w Lusówku, Okrężnej i ul. Krętej w Sierosławiu, Olchowej w Sadach oraz na ulicach Działkowej, Zbożowej, Wiśniowy Sad, Kalinowej, Nasturcjowej oraz Żonkilowej w Tarnowie Podgórnym.