Polska Anglia

  Doradcy w Urzędzie Gminy w myśl nowej ustawy?

  Doradcy w Urzędzie Gminy w myśl nowej ustawy?

  1 stycznia 2009 roku ma wejść w życie znowelizowana ustawa o pracownikach samorządowych. W myśl jej zapisów pojawi się możliwość zatrudniania przy urzędach gmin i miast doradców oraz asystentów politycznych. Ponieważ pod adresem Wójta Gminy Tadeusza Czajki coraz częściej kierowane są pytania o ewentualne skorzystanie przez niego z tej możliwości, Wójt wydał następujące oświadczenie:

   

  W moim odczuciu intencją ustawodawcy było zapewnienie mechanizmów usprawniających zarządzanie gminą w przypadkach, kiedy jest to konieczne - wtedy zatrudnienie dodatkowych specjalistów z zakresu zadań gminy, np. gospodarki przestrzennej, inwestycji komunalnych, gospodarki mieszkaniowej czy bezpieczeństwa publicznego i właściwe korzystanie z ich wiedzy i doświadczenia powinno przynieść pozytywne efekty.

  Chcę podkreślić, że osoby pełniące kierownicze funkcje w Urzędzie (z-ca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownicy wydziałów), a także dyrektorzy jednostek i prezesi spółek są osobami apolitycznymi, co oznacza, że nie ma tendencji do upolitycznienia Urzędu. Zawsze, i w przeszłości, i obecnie o zatrudnieniu decydują umiejętności, wiedza i doświadczenie.

  Moim zdaniem zawsze warto współpracować z fachowcami,  dzięki którym można podejmować najkorzystniejsze decyzje i rozwiązywać wiele trudnych zadań. Obecnie przy podejmowaniu decyzji korzystam z opinii bezpośrednich współpracowników wymienionych powyżej. Ponadto konsultuję się z pracownikami zajmującymi się konkretnym zadaniem czy sprawą. Uczestniczę w posiedzeniach organów Rady Gminy i nierzadko korzystam z ich sugestii co do sposobu realizacji nałożonych zadań. Kolejną grupę, która ma wpływ na ostateczny kształt decyzji, stanowią sołtysi - ich wiedza i spostrzeżenia ze względu na stały kontakt z mieszkańcami jest dla mnie bardzo cenna. Natomiast przy decyzjach strategicznych z prośbą o wyrażenie własnej opinii zwracam się do wszystkich mieszkańców - poprzez ankiety, spotkania i zebrania wiejskich. Całość tych opinii tworzy bazę i w oparciu o nią podejmuję decyzje.

  Nie rozważałem, czy skorzystam z zapisów nowelizacji ustawy. Jeżeli w przyszłości zajdzie taka konieczność, to o zatrudnieniu na pewno będą decydować predyspozycje do pełnienia danej funkcji.

  Tadeusz Czajka

  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne