Polska Anglia

  Budżet na 2009 rok uchwalony!

  Budżet na 2009 rok uchwalony!

  Na ostatniej w 2008 roku sesji Rady Gminy Tarnowo Podgórne radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2009 rok. W myśl jego zapisów planuje się dochody budżetu na poziomie 109.000.000,00 zł, a wydatki - 133.790.120,00 zł. Planowany deficyt w wysokości 24.790.120,00 zł zostanie sfinansowany kredytem i nadwyżką budżetową z 2008 r.

  Na inwestycje w 2009 r. zaplanowano łącznie ponad 55 milionów złotych.

  Największą pozycję stanowią działania w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury drogowej.  Za około 30 milionów złotych  zostaną wybudowane drogi w Chybach (ulice Ogrodowa, Kwiatowa, Piaskowa), w Jankowicach ul. Parkowa, w Lusowie (ul. Świt), w Przeźmierowie (ul. Wysogotowska, Kwiatowa, Lipcowa i Świerkowa), w Sadach (Os. Owocowe), Swadzimiu (ul. Ogrodowa i Parkowa), Wysogotowie (ul. Piękna i Warzywna), Baranowie (Słoneczna i Spokojna), w Tarnowie Podgórnym (ul. Poznańska i Obwodnica), Sierosławiu (ul. Skrajna) oraz drogi pieszo rowerowe Sady - Lusowo i Lusowo – Batorowo.

  Na projekty i oświetlenie kolejnych dróg została zaplanowana kwota nieco ponad milion złotych, a na dokończenie budowy zbiornika retencyjnego w Baranowie  prawie 1,8 mln zł.

  Również w zakresie oświaty oraz kultury fizycznej i sportu zostały zaplanowane inwestycje na łączną kwotę ponad 15,5 mln zł, która będzie przeznaczona na rozbudowę szkoły podstawowej wraz z salą gimnastyczna oraz rozbudowę przedszkola w Lusówku. Rozpocznie się także rozbudowa szkoły podstawowej w Tarnowie Podgórnym. Planuje się również wykonanie projektów koniecznych do rozpoczęcia budowy przedszkoli w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie. W Chybach, Wysogotowie, Przeźmierowie i Jankowicach oraz przy Zespole Oświatowo-Sportowym w Baranowie wybudowane zostaną boiska sportowe. Planuje się także modernizację lub budowę nowych placów zabaw na terenie Gminy.  

  W zakresie turystyki ponad milion złotych zostanie wydanych na zagospodarowanie otoczenia jeziora lusowskiego.