Polska Anglia

  Budżet 2019 uchwalony!

  Budżet 2019 uchwalony!

  Zdecydowaną większością głosów (19 radnych za, 2 – wstrzymujących się) Rada Gminy uchwaliła budżet Gminy Tarnowo Podgórne na 2019 r. Zgodnie z założeniami dochody Gminy zaplanowano na ponad 243 mln zł, a wydatki na blisko 253 mln zł, w tym wydatki majątkowe na poziomie blisko 55 mln zł.

  Głosowanie odbyło się 27 grudnia, na ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy.

   

  ARz