Polska Anglia

  BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „NOWA ROLA”

  BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „NOWA ROLA”
  BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „NOWA ROLA”

    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   BEZPŁATNE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „NOWA ROLA”

   Stowarzyszenie B4 z siedzibą w Rzeszowie, biuro w Poznaniu zaprasza osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym „Nowa Rola”. Projekt jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest skierowany do osób odchodzących z rolnictwa, zainteresowanych podjęciem pracy poza sektorem rolniczym.

   Jeżeli chcesz zostać kierowcą, handlowcem, sekretarką, grafikiem, florystą, kosmetyczką… masz ograniczone środki finansowe, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą i zainwestuj w swoją karierę zawodową.

   Dla kogo?:

  Projekt skierowany jest do osób, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.

  Aby skorzystać z naszej usługi trzeba być :

  - rolnikiem czyli pełnoletnią osobą fizyczną, zamieszkująca i prowadząca na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, lub osobą, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa do zalesienia

  - domownikiem: osobą bliską rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostającą  we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkującą na terenie tegoż gospodarstwa rolnego bądź w bliskim sąsiedztwie oraz stale pracującą w tym gospodarstwie rolnym i nie związana z rolnikiem stosunkiem pracy

  - inną osobą zatrudnioną w rolnictwie: osobą zatrudnioną na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą (przez działalność rolniczą rozumie się działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej).

   Jak?:

  W ramach projektu proponujemy:

  - warsztaty aktywizacyjne – czyli kompendium wiedzy dotyczącej aplikowania na wybrane stanowisko (autoprezentacja, komunikacja interpersonalna, sporządzanie cv, rozmowa kwalifikacyjna). W ramach warsztatów możesz liczyć na zajęcia z wykwalifikowanym trenerem – psychologiem, nowoczesne metody szkoleniowe, pakiet materiałów szkoleniowych, poczęstunek i  pozytywne emocje.

  - doradztwo zawodowe – umówimy Cię ze specjalistą rynku pracy, który wspólnie z Tobą zaplanuje Twoją karierę zawodową. Otrzymasz swój Indywidualny Plan Działania i bezcenne rady specjalnie dla Ciebie.

  - szkolenie komputerowe – w prosty i przystępny sposób przekażemy Ci wiedzę dotyczącą obsługi komputera, programów biurowych i Internetu.

  - szkolenia zawodowe wg potrzeb – to ostatnia część naszego projektu i najważniejsza. Po spotkaniu z psychologiem i doradcą zawodowym zapewne będziesz już wiedział, co chcesz robić w przyszłości. A my zaproponujemy Ci kurs zawodowy na kierunku wybranym wspólnie z doradcą!!!

  O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy można uzyskać w biurze projektu lub pobrać ze strony www.nowarola-poznan.pl.

  Biuro projektu

  Stowarzyszenie B4

  ul. Rybaki 6B/1

  61-883 Poznań

  tel. 061 853 30 89; email: kbordziuk@b4.org.pl