Polska Anglia

    Badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

    Badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

    Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w dniach 2-19 stycznia na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.

    Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/badanie-uczestnictwo-mieszkancow-polski-w-podrozach-02-19012019/ oraz http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html


    ARz