Polska Anglia

  Apel o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

  Apel o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

   

   

  Szanowni Państwo,  Przed sześciu laty ponad 350 organizacji obywatelskich, wyższych uczelni, samorządów terytorialnych, stowarzyszeń zawodowych i twórczych utworzyło krąg społeczny p.n. Debata Europejska.

  Funkcję sekretariatu „Debaty” spełniała Fundacja Prawo Europejskie – organizacja pożytku publicznego. Uczestnicy „Debaty” wymieniali poglądy w sprawach projektów kolejnych traktatów reformujących Unię Europejską, procesu integracji etc.

  Funkcję sekretariatu Debaty Europejskiej, przejęła od Fundacji Prawo Europejskie, która zakończyła swoją misję, Fundacja Państwo Obywatelskie. Realizując tę funkcję przekazujemy organom Państwa, organizacjom obywatelskim, samorządom terytorialnym oraz obywatelom – za pośrednictwem redakcji prasy, radia i telewizji, tekst Apelu o Stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W imieniu uczestników Debaty Europejskiej wyrażamy nadzieję, że Apel podpisze każdy Polak.

  Inicjatywa ta koresponduje z Decyzją Parlamentu i Rady UE nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r., ustanawiającą rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

  Celem ustanowienia Europejskiego Roku 2010 jest potwierdzenie i umocnienie pierwotnego zaangażowania politycznego Unii Europejskiej, zapoczątkowanego przy okazji rozpoczęcia realizacji Strategii Lizbońskiej, w podjęcie działań, które w zdecydowany sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa. Idea Europejskiego Roku stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w UE w ramach otwartej metody koordynacji w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i integracji społecznej. Działania i inicjatywy związane tematycznie z Europejskim Rokiem 2010 będą realizowane zarówno na poziomie całej UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich.

  Jak szeroka jest w Polsce strefa biedy wiemy wszyscy, nie ma więc konieczności szczegółowego omawiania tu tego dramatycznego problemu. Jesteśmy jednym z trzech ostatnich pod względem poziomu życia krajem Unii Europejskiej. Wiele rozwiniętych krajów europejskich, przystępujących do walki z biedą tworzyło narodowe programy, które z sukcesem realizowano ponad politycznymi podziałami. Czas na Polskę.

  Zachęcamy Państwa do jak najszerszego rozpropagowywania apelu o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Apele podpisane przez pojedyncze osoby oraz organizacje przyjmuje sekretariat Debaty Europejskiej – Fundacja Państwo Obywatelskie w Warszawie, ul. Prosta 2/14 lok.204 za pośrednictwem poczty zwykłej lub elektronicznej e-mail: fundacja-po@fundacja-po.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  <script type="text/javascript"></script>

  . Pod ten sam adres prosimy kierować wypowiedzi w ramach debaty obywatelskiej, propozycje regulacji prawnych oraz treści Narodowego Programu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
  Fundacja Państwo Obywatelskie będzie prowadzić biuro Narodowego Programu, internetowe forum, organizować konferencje i seminaria, przekazywać materiały powstające w trakcie debaty zainteresowanym osobom, instytucjom i organizacjom.

  Z poważaniem

  Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji

  prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska

  Prezes Zarządu                                

  Bogusław Bajor

   

  więcej o fundacji "Państwo Obywatelskie" - tutaj