Polska Anglia

  25 Stycznia do wymiany

  25 Stycznia do wymiany

  Aktualizacja z 2 lutego 2018 r.

  2  lutego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została złożona skarga na Zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany nazwy ul. 25 Stycznia na Zbigniewa Romaszewskiego. Treść skargi - kliknij tutaj

   

  Aktualizacja z 24 stycznia 2018 r.:

  Na sesji w dniu 23 stycznia Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na złożenie skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4102.5.2018.7 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie nadania ulicy 25 Stycznia w Tarnowie Podgórnym nazwy Zbigniewa Romaszewskiego. Treść uchwały - kliknij tutaj

  Obecnie Wójt przygotowuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niemniej jednak nowa nazwa ulicy "Zbigniewa Romaszewskiego" obowiązuje od 22 stycznia 2018 r..

   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

  W odpowiedzi na liczne pytania na temat procedury zmiany nazwy ulicy 25 Stycznia na Zbigniewa Romaszewskiego prezentujemy przebieg dotychczasowego procesu decyzyjnego w tej sprawie:

  Pierwsze pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego związane z rozpoczęciem prac nad projektem tzw. ustawy dekomunizacyjnej wpłynęło do nas w sierpniu 2016 r. – była to prośba o wskazanie miejsc, które propagują komunizm lub inne ustroje totalitarne (skan pisma - kliknij tutaj). Wójt odpowiedział, że na terenie Gminy takich miejsc nie ma (skan pisma - kliknij tutaj). Temat wyglądał na zakończony, ponieważ przez półtora roku w tej sprawie nie wpłynęło żadne pismo.

  W przedświąteczny piątek, 22 grudnia 2017 r. wieczorem, po zakończeniu pracy Urzędu, drogą mailową przyszło pismo z informacją o tym, że zgodnie z opinią IPN, działającego w myśl tzw. ustawy dekomunizacyjnej nazwa ulicy 25 Stycznia powinna być zmieniona – przesłał ją Przewodniczący zespołu ds. wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów urządzeń  użyteczności publicznej Sławomir Król. Zaproponował jednocześnie, by patronem tej ulicy został Zbigniew Romaszewski (1940 – 2014), wieloletni senator (I-VII kadencji), w latach 2007–2011 wicemarszałek Senatu VII kadencji, członek Trybunału Stanu, Kawaler Orderu Orła Białego (skan maila - kliknij tutaj).

  Na odpowiedź wyznaczono niezwykle mało czasu: do 29 grudnia – to 4 dni robocze, bo wtedy przypadły jeszcze Święta Bożego Narodzenia.

  Wójt wysłał odpowiedź 28 grudnia. Podkreślił, że nazwa 25 Stycznia jest dla mieszkańców bardzo ważna – upamiętnia bowiem dzień wyzwolenia Tarnowa Podgórnego spod okupacji hitlerowskiej. Podkreślił, że nie jest to symbol wiążący się z ustrojem komunistycznym, a stanowi upamiętnienie bohaterstwa i heroizmu ówczesnych mieszkańców, walczących o niepodległą Ojczyznę. Wójt przypomniał także, że na zmianę tej nazwy konsekwentnie nie zgadzała się również Rada Sołecka, która kilkukrotnie rozpatrywała wnioski w tej sprawie.

  Będąc jednak pod presją tzw. ustawy dekomunizacyjnej Wójt zaproponował, by ulica 25 Stycznia nosiła imię Haliny i Stanisława Zbierskich. Byłoby to zgodne z naszą lokalną tradycją upamiętniania – poprzez nadanie imienia ulicom w Gminie – osób zasłużonych dla naszego społeczeństwa (skan pisma - kliknij tutaj).

  Podczas sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia Wójt przedstawił Radnym powyższą sprawę (wypowiedź Wójta na sesji - kliknij tutaj). Wyjaśniał wówczas, że ewentualną decyzję Wojewody o zmianie nazwy ulicy na Zbigniewa Romaszewskiego można będzie zaskarżyć do sądu, zmienić poprzez nadanie nowej nazwy lub przyjąć decyzje do wiadomości. Decyzja o zaskarżeniu do sądu należy do kompetencji Rady Gminy, w związku z tym Wójt poprosił, aby Radni rozważyli tę możliwość do następnej sesji (23 stycznia).

  5 stycznia Wojewoda Zbigniew Hoffmann wydał Zarządzenie zastępcze, w którym nie uwzględnił wniosku Wójta i zmienił dotychczasową nazwę ulicy 25 Stycznia na Zbigniewa Romaszewskiego (pismo informujące o decyzji - kliknij tutaj).
  8 stycznia decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wchodzi w życie 22 stycznia 2018 r. – od tego dnia ulica będzie nosić nową nazwę (Zarządzenie zastępcze - kliknij tutaj).

  Jednocześnie w ostatnich dniach weszły przepisy, które uniemożliwiają Radzie Gminy zmianę nazw ulic nadanych przez Wojewodę (wymaga to pozytywnej opinii IPN). To oznacza zatem, że przywrócenie starej nazwy jest możliwe jedynie poprzez zaskarżenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,

  – Najbardziej zaskakujące dla mnie jest tempo wprowadzania zmian: po półtora roku ciszy w tej sprawie nagle pisma przychodzą w nocy, a na ustosunkowanie się do nich wyznacza się bardzo krótkie terminy. Nie ma czasu na jakiekolwiek konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami czy opinie. Dlatego wspieraliśmy się m.in. wcześniejszymi opiniami Rady Sołeckiej Tarnowa Podgórnego, która konsekwentnie nie wyrażała zgody na zmianę nazwy ulicy 25 Stycznia  – mówi Wójt Tadeusz Czajka. – Jest mi również przykro, że Wojewoda nie uwzględnił naszej propozycji nazwy, w przesłanym do nas uzasadnieniu do Zarządzenia nie ma ani słowa na ten temat.

  Obecnie rozpatrywana jest możliwość odwołania się od Zarządzenia zastępczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodę na rozpoczęcie takiego procesu musi wyrazić Rada Gminy – Wójt podda taki wniosek pod dyskusję na sesji 23 stycznia. Na złożenie odwołania Gmina ma czas do 2 lutego 2018 r.

  ARz

   

  W związku ze zmianą ulicy nie ma potrzeby wymiany dowodów osobistych, ponieważ na nowych dowodach adres nie jest podawany. Również w przypadku starych, ale ważnych dowodów osobistych z adresem zmiana nazwy ulicy nie obliguje do wymiany tego dokumentu. Należy jednak pamiętać, by o zmianie nazwy poinformować instytucje czy firmy.