Polska Anglia

  Wśród najbardziej przedsiębiorczych

  Wśród najbardziej przedsiębiorczych

  Na podstawie rankingu zrównoważonego rozwoju, przygotowywanego od lat przez Politechnikę Warszawską przez zespół kierowany przez prof. Eugeniusza Sobczaka, określono najbardziej przedsiębiorcze gminy.

  Wśród gmin wiejskich największą liczbą podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców odznaczały się: Rewal (352,87) i Mielno (290,05) z woj. zachodniopomorskiego, mazowiecka Lesznowola (285,88), Ustronie Morskie z woj. zachodniopomorskiego (271,91) oraz Suchy Las (218,53) i Tarnowo Podgórne (210,29) z woj. wielkopolskiego.

  Prof. Sobczak powiedział Serwisowi Samorządowemu PAP: - Wskaźnik przedsiębiorczości jest ważną zmienną opisującą rozwój gospodarczy gmin. Daje też obraz, na ile samorządy wpierają działalność gospodarczą. Samorządy pierwszej piątki tworzą dobry klimat do rozwoju przedsiębiorczości, jak też działają systematycznie w kształtowaniu konkurencyjności inwestycyjnej.

  Przy tworzeniu rankingu przyjęto zasadę, że gminom przyznawano po jednym punkcie za każdy podmiot gospodarczy przypadający na 1 tys. mieszkańców).

  Pełny ranking przedsiębiorczych gmin - kliknij tutaj

  ARz (za Serwisem Samorządowym PAP)