Polska Anglia

  Stypendia dla sportowców

  Stypendia dla sportowców

  Przypominamy, że do 10 stycznia 2017 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych.

  Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 lub wysłać pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne, ul. Nowa 15, 62-080 Tarnowo Podgórne z dopiskiem stypendium sportowe.

   

  Zasady przyznawania stypendiów sportowych określa Uchwała Nr LXXX/821/2010 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 października 2010 r.

  Jej treść wraz z formularzem wniosku można pobrać ze strony www.bip.tarnowo-podgorne.pl >>