Polska Anglia

  "Poznański rower - bezpieczny rower”

  "Poznański rower - bezpieczny rower”

  Już jutro w ramach programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower” odbędzie się bezpłatne znakowanie jednośladów.

   

  Zapraszamy w godz. 10:00 – 13:00. Akcja odbędzie się przed Komisariatem Policji w Tarnowie Podgórnym przy ul. 23 Października 29.

  Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 61 84 148 60.

  Kolejna szansa na oznakowanie rowerów będzie już 18 kwietnia w godz. 15:00 – 18:00.

   

  Na czym polega program prewencyjny „Poznański rower – bezpieczny rower”?

  • policjanci oznakują rower nie uszkadzając lakieru i zarejestrują go przypisując mu indywidualny numer,

  • na ramę zostanie naklejona nalepka potwierdzająca umieszczenie roweru w Policyjnym Rejestrze Oznakowanych Rowerów,

  • po oznakowaniu właściciel roweru otrzyma potwierdzenie przystąpienia do programu – plastikową kartę formatu dowodu osobistego,

  • uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

   

  Kto może przystąpić do programu prewencyjnego „Poznański rower – bezpieczny rower”:

  • do programu przystąpić może wyłącznie osoba pełnoletnia, mieszkająca na terenie Poznania i Powiatu Poznańskiego,

  • dopuszcza się oznakowanie roweru osobie nieletniej pod warunkiem uczestniczenia w tej czynności jej rodziców, opiekuna prawnego lub innej pełnoletniej osoby, której tożsamość została stwierdzona na podstawie dowodu osobistego – w tym przypadku rower zostaje zarejestrowany na osobę pełnoletnią, natomiast nieletni zostaje wskazany jako użytkownik roweru.

   

  Jakie wymagania muszą spełniać rowery?

  • jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej – dopuszcza się, aby światła roweru były zdemontowane, jeżeli kierujący nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy,

  • co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, kształtu innego niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło barwy czerwonej, które może być migające,

  • co najmniej jeden działający skutecznie hamulec,

  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

   

  Co zrobić w przypadku sprzedaży oznakowanego roweru?

  W przypadku gdy nowy właściciel roweru wyraża chęć pozostania w programie, sprzedający informuje o fakcie sprzedaży roweru najbliższą jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu wraz z podaniem nr kontaktowego do nowego właściciela roweru (możliwe jest również przekazanie kopii umowy kupna - sprzedaży roweru). Wtedy rower zostanie przerejestrowany na nowego właściciela.

  W sytuacji gdy nowy właściciel nie wyraża zgody na pozostanie w programie, dotychczasowy właściciel roweru jest zobowiązany pisemnie poinformować najbliższa jednostkę Policji lub Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu o tym fakcie jednocześnie przekazując kartę potwierdzająca udział w programie prewencyjnym.

   

  źródło: www.poznan.policja.gov.pl