Polska Anglia

    Wspólne piernikowanie!

    Wspólne piernikowanie!

    Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON zaprasza na spotkanie integracyjne dla rodziców, opiekunów i ich podopiecznych - 9 grudnia, świetlica w Baranowie.

    ARz (info TARSON)