Polska Anglia

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym ogłasza rekrutację na stanowisko inspektora ds. kadrowo-płacowych i obsługi sekretariatu

  KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE PODGÓRNYM OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI NA STANOWISKO:

   

  INSPEKTOR DO SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU

   

  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym

  Liczba lub wymiar etatu: 1

   

  GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

  - sporządzanie, prowadzenie, aktualizowanie dokumentacji kadrowej pracowników;

  - pełna obsługa płacowa ( naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie listy płac, rozliczanie czasu pracy, przygotowywanie świadectw pracy, ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich, sporządzanie umów;

  -sporządzanie i prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z tytułu ZUS, GUS oraz US;

  - realizacja przelewów pieniężnych pod nieobecność głównej księgowej;

  - obsługa sekretariatu zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w ośrodku,

   

  WYKSZTAŁCENIE: minimum średnie ekonomiczne

   

  DOSWIADCZENIE ZAWODOWE:

  - mile widziane doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowo- płacowych.

   

  NIEZBĘDNA WIEDZA W ZAKRESIE PRZEPISÓW:

  - znajomość przepisów prawa pracy, prawa podatkowego w zakresie obsługi kadrowo-płacowej i ubezpieczeń społecznych oraz przepisów ZUS.

   

   

  POŻĄDANE CECHY CHARAKTERU:

  - odpowiedzialność i samodzielność w działaniu;

  - komunikatywność;

  - sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

   

   

  Chętnych kandydatów  zapraszamy do składania aplikacji zawierających:

  - życiorys (CV)

  - list motywacyjny;

  - aktualną fotografię;

  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;

  - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

  - zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

   

  Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 4 sierpnia 2008r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym ul. Sportowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, lub ops.tp@op.pl

   

  Inne informacje:

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem  kandydata do dalszych etapów selekcji. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni terminie rozmowy telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.