Polska Anglia

    „NOWA SZANSA” - projekt Powiatowego Urządu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

    Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w partnerstwie z samorządami gminnymi rozpoczął realizację projektu „NOWA SZANSA” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.