Polska Anglia

  Nie żyj w niepewności. Idź się zbadać!

  Nie żyj w niepewności. Idź się zbadać!

  (kliknij w obrazek, aby powiększyć plakat)

   

  Na dzień 1 grudnia, jak co roku przypada Światowy Dzień AIDS. Z tej racji przypominamy, iż anonimowe i bezpłatne badania w  kierunku  zakażenia  wirusem  HIV prowadzone są w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w POZNANIU przy ul. Dąbrowskiego 77. Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych.

  Wszyscy pracownicy Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (PKD) mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o pacjencie, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o zawodzie pielęgniarki, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą o ochronie danych osobowych.

  Badanie polega na pobraniu krwi od pacjenta i skierowaniu jej do współpracującego z PKD laboratorium, w którym wykonywane są testy przesiewowe. Wyniki badań przekazywane są do doradcy – lekarza, który kontaktuje się z pacjentem i niezależnie od wyniku, zapewnia mu pełne poradnictwo okołotestowe.

  Pomimo wielu lat walki z chorobą sytuacja epidemiologiczna nie jest korzystna. Z danych Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu wynika, że  od 1 stycznia 2017 r. do 15 listopada 2017 roku na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego zarejestrowano 104 nowe zakażenia HIV, w tym: 3 kobiety i 101 mężczyzn oraz 8 zachorowań na AIDS.

  Wczesne wykrycie wirusa HIV pozwala na objecie kompleksową opieką medyczną i przerwanie dalszej transmisji zakażenia, a tym samym na zachowanie dobrego stanu zdrowia.

  Nie żyj w niepewności. Idź się zbadać.

  Akcję organizuje Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

  Finansowana jest ona ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu "Wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Wielkopolsce.”

  ARz (info Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu)