Polska Anglia

  Modernizacja komunikacji z dofinansowaniem

  Modernizacja komunikacji z dofinansowaniem

  Nasza Gmina otrzymała unijne dofinansowanie na utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Dodatkowo w ramach tego wniosku unowocześnione zostaną tabor autobusowy i zaplecze techniczne. Wnioskodawcą była Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS.

  Pierwszym elementem projektu będzie modernizacja pięciu przystanków autobusowych z wyposażeniem w parkingi dla rowerów oraz dynamiczny system elektronicznej informacji pasażerskiej ITS. Modernizacją objęte zostaną następujące punkty przystankowe:

  - Ceradz Kościelny – centrum, w obydwóch kierunkach,

  - Lusowo – przystanek końcowy,

  - Kokoszczyn – pętla,

  - DK 92 przystanek Sady – w obydwóch kierunkach,

  - DK 92 Przeźmierowo wiadukt – w obydwóch kierunkach.

  Drugim elementem projektu jest zakup pięciu autobusów niskoemisyjnych, w tym pierwszego w historii gminnej komunikacji autobusu przegubowego. Natomiast trzecim – kompleksowa modernizacja bazy autobusowej TPBUS w Tarnowie Podgórnym. Powstanie zintegrowany budynek administracyjno-warsztatowy z zapleczem socjalnym, magazynem części i myjnią autobusową. Przy budowie zostaną zastosowane nowoczesne, energooszczędne rozwiązania pozwalające na obniżenie kosztów eksploatacyjnych bazy.

  Wartość złożonego projektu to kwota 12 285 240 zł, natomiast dofinansowanie z UE wynosi 8 198 216,17 zł.

  ARz (info TPBUS)