Polska Anglia

  Konsultacje społeczne – ul. Kasztanowa w Chybach

  Konsultacje społeczne – ul. Kasztanowa w Chybach

  W związku z ustaleniami na spotkaniu z 25 czerwca 2018 r. przedstawiamy dwa warianty przebudowy ul. Kasztanowej w Chybach.

  Prosimy o zapoznanie się z załączonymi planami sytuacyjnymi do czasu zebrania wiejskiego, które odbędzie się pod koniec sierpnia.

  Zebranie odbędzie się w szkole podstawowej w Baranowie, przy ul. Wypoczynkowej. O terminie spotkania poinformujemy Państwa po jego ustaleniu z dyrekcją szkoły.

   

  Przebudowa ul. Kasztanowej - I wariant: kliknij tutaj

  Przebudowa ul. Kasztanowej - II wariant: kliknij tutaj

  Zestawienie drzew do wycinki - I wariant: kliknij tutaj

  Zestawienie drzew do wycinki - II wariant: kliknij tutaj

   

  Wariant 1

  W wariancie pierwszym projektuje się chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od ul. Szamotulskiej do skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolne Chyby. Szerokość projektowanego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego odsuniętego od jezdni wynosi 2,00 m, natomiast przy jezdni 2,70 m.

  W tym wariancie nie przewiduje się zmiany dotychczasowego przebiegu i szerokość jezdni.

  Przewidywana liczba drzew do wycinki – 32 szt.

  Przewidywana liczba drzew do nasadzeń w pasie drogowym ul. Kasztanowej – 10 szt.

  Pozostałe nasadzenia rekompensujące zostaną wykonane w innych pasach drogowych lub na działkach Gminy.

   

  Wariant 2

  W wariancie drugim projektuje się poszerzenie jezdni do 5,0 m oraz chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego o szerokości 2,70 do 3,0 m.

  Na wysokości alei Kasztanowej jezdnia przebiega po nowym śladzie, a chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego wykorzystuje stary przebieg drogi między kasztanami.

  Przewidywana liczba drzew do wycinki – 57 szt.

  Przewidywana liczba drzew do nasadzeń w pasie drogowym ul. Kasztanowej – 13 szt.

  Pozostałe nasadzenia rekompensujące zostaną wykonane w innych pasach drogowych lub na działkach Gminy.

   

  Opinie na temat przedstawionych wariantów można przesyłać na adres: ug@tarnowo-podgorne.pl wpisując w temacie wiadomości: „Kasztanowa – konsultacje”.

   

   

  ARz (info BPD)