Polska Anglia

  Gmina na AA+

  Gmina na AA+

  Najwyższą ocenę z dotychczas przyznanych jednostkom samorządu otrzymała Gmina Tarnowo Podgórne. W badaniu realizowanym przez firmę INC RATING otrzymaliśmy  długoterminowo AA+ (ze stabilną perspektywą)

  Głównymi czynnikami decydującymi o tak wysokiej ocenie wynikają z bardzo dobrej kondycji finansowej naszej Gminy. W opracowaniu podsumowującym rating podkreślano zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, wzorową sytuację płynnościową budżetu oraz prowadzoną dotychczas bezpieczną polityka zadłużania. Zauważono, że mimo zrealizowania w ostatnich pięciu latach zadań inwestycyjnych o wartości ponad 171 mln zł, poziom naszego zadłużenia jest niższy niż na początku tego okresu (o 16,5 mln zł). Natomiast planowane przez nasz samorząd zadłużenie w kolejnych okresach nie powinno znacząco wpłynąć na jej zdolność do regulowania długoterminowych zobowiązań. Jednocześnie podkreślono, że Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe, a poziom nadwyżki operacyjnej rósł stabilnie w latach 2012-2015.

  Tak wysoka ocena przyznana nam przez zewnętrzną, niezależną agencję ratingową świadczy o rozważnie prowadzonej gminnej polityce finansowej. Wzmacnia również naszą wiarygodność w rozmowach z instytucjami finansowymi. Pozwala na ambitne planowanie kolejnych zamierzeń inwestycyjnych.

  ARz