Polska Anglia

  Europejski Tydzień Autyzmu 1-7 grudnia

  Europejski Tydzień Autyzmu 1-7 grudnia

  Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony jest co roku, w pierwszym tygodniu grudnia. Wydarzenie to zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Celem tego szczególnego tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób z tym zaburzeniem, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Polega na tzw. nieharmonijnym rozwoju

  Osoba, u której zostaje on zdiagnozowany inaczej postrzega świat, ma problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często osoby te są wyjątkowo zdolne w różnych dziedzinach życia. Ich zachowania są zazwyczaj niezrozumiane i nieakceptowane przez otoczenie. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów tej niesprawności. Autyzm jest bardzo niejednoznaczny. Jeśli poznasz 100 osób z autyzmem, poznasz równocześnie 100 jego przejawów.

  Jako Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON solidaryzujemy się z osobami ze spektrum autyzmu! Mamy w swoim gronie rodziny zmagające się z tym wyzwaniem. Będziemy próbowali wzajemnie się wspierać, wspólnie rozwiązywać stojące na naszej drodze problemy a także uświadamiać mieszkańców gminy o objawach tej niesprawności oraz, co bardzo ważne, o właściwym reagowaniu na takie zachowania.

   

  Zapraszamy do naszego Stowarzyszenia!

  Opiekunką osób z autyzmem i ich rodzin jest Natalia Przybylska, mama Huberta, chłopca z niepełnosprawnością złożoną, koordynatorka Poznańskiego Klubu Rodziców Dzieci z Autyzmem / ZA „Razem Łatwiej”, mieszkanka Tarnowa Podgórnego.

  Kontakt do Stowarzyszenia TARSON: mail:  stowarzyszenie@tarson.pl ,

  tel. do Natalii Przybylskiej - 518 958 536

   

  ARz (info TARSON)