Polska Anglia

    Absolutorium jednogłośnie

    Absolutorium jednogłośnie

    We wtorek, 13 czerwca, odbyła się sesja Rady Gminy podczas której Wójt Tadeusz Czajka otrzymał jednogłośnie absolutorium.

    Głosowanie poprzedziła prezentacja stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych Rady.

    ARz