Polska Anglia

  Lokalny pomiar jakości powietrza w gminie

  Lokalny pomiar jakości powietrza w gminie

  W celu monitorowania jakości powietrza Gmina Tarnowo Podgórne zakupiła certyfikowane  urządzenie do pomiaru pyłu PM-10 i PM-2,5 o nazwie pyłomierz automatyczny APM-2 ( certyfikat dostępny na stronie  http://www.qal1.de/15267/0000040336_00_comde_derenda_APM2_en.pdf )

  Dane urządzenia :
  Monitoring pyłu PM2,5/ PM10 online
  Urządzenie zgodne z
  EN 12341: 2014 certyfikowany przez
  TÜV Rheinland (Niemcy) 
  Pomiar stężenia pyłu online
  Mierzy naprzemiennie, stężenia cząstek PM10 i PM2.5
  Transmisja danych poprzez modem GPRS (opcjonalnie)
  Oznaczenie AMS:
  Pyłomierz (APM -2) dla PM 10 i PM 2,5

  Zastosowanie:
  Do ciągłego monitorowania frakcji pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5
  w powietrzu atmosferycznym ( praca w miejscu instalacji).
  Zakresy pomiarowe podczas testu zgodności:
  PM 10 z 0-1000μg / m³
  PM 2,5 z 0-1000μg / m³

  Pomiar wykonywany przez Urząd nie jest ujęty w krajowy  monitoringu jakości powietrza, stanowi on wyłącznie pomiar lokalny służący wyznaczeniu miejscowej  oceny stanu powietrza w zakresie pyłów PM-10 i PM-2,5.

  Prowadzony pomiar wykonywany jest zgodnie z obowiązującymi normami w naszym kraju.

   W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  ·         poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)

  ·         poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)

  ·         poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

  Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

  Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

  Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

   Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 - 25 µg/m3 (średni-roczny).

   Dotychczas zostały wykonane pomiary w dwóch lokalizacjach:  w Przeźmierowie oraz  w  Tarnowie Podgórnym.

   Pierwszy pomiar wykonany w dniach  10.07.2017 – 28.08.2017 na terenie Przeźmierowa – rejon ulic : Kościelna, Ogrodowa , Południowa i Kwiatowe nie wykazał przekroczeń dopuszczalnych norm :

  1.    uśredniona wartość PM-10 wyniosła 13,71 µg /m3, nie stwierdzono przekroczeń dobowych stężenia ( dopuszczalny poziom to  50 µg/m3 )

  2.       uśredniona wartość PM-2,5  wyniosła 7,7 µg /m3 ( wynik mierzony w takim okresie nie można odnieść do dopuszczanej normy, gdyż została określona wyłącznie wartość średnioroczna wynosząca 25 µg /m3) .

  Drugi pomiar wykony w dniach 20.10.2017 – 20.11.2017 na terenie Tarnowa Podgórnego – rejon ulic: Okrężna, Cicha i 23 Października nie wykazał przekroczeń dopuszczalnych :

  1.    uśredniona wartość PM-10 wyniosła 22,59 µg /m3, nie stwierdzono przekroczeń dobowych stężenia ,

  2.       uśredniona wartość PM-2,5  wyniosła 18,19 µg /m3 ( wg. normy wartość średnioroczna wynosząca 25 µg /m3) .

   

  Aktualnie pomiar ponownie wykonywany jest na terenie miejscowości Przeźmierowo.

   

  Marek Ratajczak

  Główny Specjalista ds .ochrony środowiska

  HSŁ